Nandus van der Sluijs

In 1990 behaalde Nandus van der Sluijs [1964] zijn diploma HEAO Communicatie. Sinds 1991 is hij werkzaam als communicatie adviseur. Hij deed brede communicatie-ervaring op aan bureau- en klantzijde, bij profit en non-profit organisaties.

Bij de gemeente Amersfoort ontdekte Nandus een tak van sport die zijn hart sneller deed kloppen: participatie- en inspraaktrajecten. Dit soort projecten, met een sterke maatschappelijke impact en intensieve interactie, liggen Nandus bijzonder goed. Hij kan zich goed inleven in de situatie van direct betrokken burgers en daarop anticiperen. Nandus denkt mee in het spel van bestuur en politiek. En houdt tegelijkertijd focus op het resultaat. De rol van ‘verwachtingenmanager’ is Nandus op het lijf geschreven. Daarom is hij begin 2008 MetNandus gestart, een communicatie adviesbureau dat is gespecialiseerd in interactieve planvorming en communicatie.

Klik hier voor een uitgebreid CV