Bewonersparticipatie?

Inspraaktraject?

Klantenpanel?

Voorzitter gezocht?

 


MetNandus staat u sterk

MetNandus is een communicatiebureau voor interactieve planvorming. Participatie- en inspraaktrajecten zijn de specialiteit van MetNandus. Primair richt MetNandus zich op organisaties die geregeld gebruikers/klanten actief betrekken bij nieuwe plannen. Naast gemeentelijke overheden kunnen dat ingenieursbureaus, corporaties en projectontwikkelaars zijn. Maar ook bedrijven die in dialoog producten ontwikkelen en/of met klantenpanels werken. 

Vanuit zijn ruime ervaring weet eigenaar/adviseur Nandus van der Sluijs dat projectleiders in toenemende mate communicatieve deskundigheid en/of ondersteuning nodig hebben. Het komt geregeld voor dat er geen capaciteit voor handen is. Soms omdat de expertise ontbreekt, en vaak omdat er gewoonweg geen tijd is. MetNandus biedt de oplossing voor die problemen. In een participatietraject staat u sterk MetNandus.